Aanvraag start Leerlingstuk

 0,00

Zodra je alle criteria voor WON-leerling hebt afgetekend, kan je als je wilt,starten met het maken van het Leerlingstuk. Nadat het Leerlingstuk met minimaal een voldoende is beoordeeld ontvang je het certificaat Wever-Leerling.

Starten met een Leerlingstuk dient aangevraagd te worden door dit via dit “product” in de webwinkel te bestellen. Daarna stuur je een mailtje naar de WON-coördinator met extra informatie. Zie hieronder.

Als je voldoet aan de voorwaarden, wordt gecheckt of de docent beschikbaar is en wordt dit naar je bevestigd. Indien je wilt kan je  contact opnemen met de docent om een tussenevaluatie van of feedback op je leerlingstuk te vragen. Deze tussenevaluatie geeft uiteraard geen garantie op een voldoende beoordeling. De kosten hiervan zijn €27,50 per half uur of €22,50 voor leden WEEFNETWERK en kunnen rechtstreeks aan de docent betaald worden.

Zodra je zeker weet wanneer je je leerlingstuk laat beoordelen, kan je hier je beoordeling aanvragen.

Beschrijving

Stuur nadat je de aanvraag via de webwinkel hebt gedaan een mail naar weefopleidingnederland@weefnetwerk.nl

  • Geef aan dat je je hebt aangemeld voor beoordeling
  • Sluit een scan of een foto van je aftekenkaart bij, om aan te tonen dat je aan alle criteria van WON-leerling voldaan hebt
  • Geef aan door welke WON-docent jij je leerlingstuk wilt laten beoordelen. Op deze pagina zie je uit welke WON-docenten je kunt kiezen. Dit mag geen docent zijn waarvan je weefles hebt gehad.
  • Laat weten wanneer je van plan bent om klaar te zijn met je leerlingstuk. Beoordelingen vinden 2x per jaar plaats:
    • In het najaar, tijdens of rondom de landelijke WEEF! dag(en)
    • In het voorjaar, tijdens of rondom de dag waarop de algemene vergadering van WEEFNETWERK plaatsvindt