Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen uit de webshop van WEEFNETWERK.

Definitie:

Aankopen:
Onder aankopen van een product wordt verstaan:

  • het inschrijven voor een cursus
  • het inschrijven voor een activiteit
  • het kopen of huren van een product
  • het afsluiten van een lidmaatschap.

Artikel 1: Aankopen.

Aankopen van een product uit de webshop dient te worden gedaan door het selecteren en afrekenen van het product via de webshop.

Artikel 2: Betaling
2.1. Wordt de hele procedure van aankoop binnen de webshop doorlopen, inclusief het succesvol afronden van de betaling dan is de aankoop definitief en ontvangt men een bevestiging via de mail. Aanvullende en vervangende voorwaarden zijn gelden voor cursussen (zie hiervoor artikel 3) en afsluiten van een lidmaatschap (zie artikel 6)

2.2. Extra kosten van betalingsdiensten kunnen worden doorberekend.

Artikel 3: Aanvullende en vervangende voorwaarden cursussen.
3.1. Zodra een cursus of activiteit het maximaal aantal inschrijvingen heeft bereikt, kunnen eventuele extra belangstellenden zich via het uitverkochte product op de wachtlijst laten zetten.

3.2. Zodra een inschrijving wordt geannuleerd conform de annuleringsvoorwaarden, ontvangen alle personen op de wachtlijst een mail hierover. De eerste die via de webshop het aankoop proces doorloopt en heeft betaald ontvangt de open gekomen plaats. De overigen blijven op de wachtlijst staan.

3.3.Voor leden van Weefnetwerk geldt in sommige gevallen een aangepaste prijs. Bij aanvang van een cursus of andere activiteit kan controle van het lidmaatschap van Weefnetwerk plaatsvinden. Bij gebleken misbruik (iemand is geen lid van Weefnetwerk maar maakt wel gebruik van de prijs voor Weefnetwerk leden) kan de betreffende persoon de toegang tot de cursus of de activiteit ontzegd worden. Restitutie van de voor de cursus of de activiteit gedane betaling vindt in een dergelijke situatie niet plaats.

3.4. De aangepaste prijs voor leden van Weefnetwerk geldt alleen als men vanaf de uiterste inschrijfdatum voor een cursus tot het einde van de cursus lid is van Weefnetwerk.

Artikel 4: Annulering activiteiten met uitzondering van cursussen
4.1. Annulering van de inschrijving voor een activiteit is mogelijk tot 1 maand voor de startdatum van de activiteit. Er vindt dan 100% restitutie plaats. Tot 14 dagen voor de activiteit geldt een restitutie van 50% van het inschrijfgeld. Na die datum wordt er niets meer vergoed.
De annulering moet worden aangemeld via  webwinkel@weefnetwerk.nl onder vermelding van naam, postcode, naam van de activiteit.
4.2.Weefnetwerk kan een activiteit annuleren als er omstandigheden zijn die dit verplichten. De betaling voor de activiteit wordt dan voor 100% gerestitueerd.

Artikel 5: Annulering van cursussen
5.1. Annulering van de inschrijving voor een cursus is mogelijk tot 1 maand voor de startdatum van de cursus. Er vindt dan 100% restitutie plaats. Later afmelden geen recht op restitutie. Tenzij de inschrijver tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus een betalende vervanger heeft geregeld. De annulering moet worden opgegeven via cursus@weefnetwerk.nl onder vermelding van naam, postcode, naam van de cursus.

LET OP! Er kan voor een WON-leergang ingeschreven worden als combinatie van losse cursussen (volledige prijs) of als één cursus (korting op de prijs) In dit laatste geval wordt bij annulering de totale leergang als één cursus beschouwd.

5.2. WEEFNETWERK behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen 3 weken voor aanvang van de cursus, een cursus te annuleren. Bij annulering van een cursus worden de inschrijvers geïnformeerd en vindt 100% restitutie plaats.

Artikel 6: Herroepingsrecht is niet van toepassing
Voor de aankoop van de fysieke producten die in de webshop gekocht worden geldt geen herroepingsrecht, deze kunnen derhalve niet geretourneerd worden.

Artikel 7: Lid worden van WEEFNETWERK
7.1. WEEFNETWERK kent leden en lidmaatschappen. In het ledenadministratie systeem wordt gesproken over abonnees en abonnementen. Hier worden de leden en lidmaatschappen bedoeld.

7.2. Nieuwe leden van weefnetwerk geven bij aanmelding een machtiging voor het uitvoeren van automatsche incasso van de verschuldigde contributie voor de duur van het lidmaatschap. Wordt niet opgezegd voor 1 december van het lopende jaar dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend telkens met een jaar verlengd totdat opzegging plaats vindt, wederom voor 1 december van het lopende jaar.

7.2. De opzegging dient men zelf in te geven in de ‘mijnweefnetwerk’, omgeving.

7.3. Een studentenlid dient aan te kunnen tonen dat hij of zij bij de aanvang van het kalenderjaar

  • is ingeschreven bij een door de overheid erkende onderwijsinstelling
  • niet ouder is dan 29 jaar.

Controle hierop vindt na aanmelding plaats.

7.4. Bij lid worden gedurende het lopende jaar wordt de contributie naar rato voor het lopende jaar betaald.

7.5. Lidmaatschappen die starten voor 1 december, 1 maart, 1 juni, 1 september ontvangen de eerstvolgende uitgave van WEVEN. Leden die later lid worden, kunnen desgewenst de eerstvolgende uitgave van WEVEN in de webwinkel kopen.

Artikel 8: Privacy
Weefnetwerk volgt bij het gebruik van persoonsgegevens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
De persoonsgegevens worden gebruikt voor zover nodig voor de activiteit of de cursus en om de inschrijver te informeren over het verloop van de inschrijving.

Artikel 9: Akkoord met algemene voorwaarden
Ieder, die een aankoop, gevolgd door de betaling, doet in de webshop van Weefnetwerk geeft aan de Algemene Voorwaarden Webshop Weefnetwerk gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.