Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Inschrijven
Inschrijven voor een betaalde activiteit van Weefnetwerk dient te worden gedaan door het selecteren en afrekenen van de deelname aan de activiteit via de webshop.

Artikel 2: Betaling
Wordt de hele procedure van inschrijving binnen de webshop doorlopen, inclusief het succesvol afronden van de betaling via IDEAL dan is de inschrijving definitief en ontvangt men een betalingsbevestiging via de mail. Bij cursussen gelden soms bijzondere voorwaarden zie hiervoor artikel 3. Ook voor het product ‘nieuwe lidmaatschap’ zijn er een aantal bijzondere voorwaarden. Zie hiervoor artikel 6.

Artikel 3: Bijzondere voorwaarden cursussen.
Bij een cursus kan een maximaal aantal inschrijvers gelden. Hier geldt inschrijving op volgorde van binnenkomst. Voor verdere afhandeling in deze situatie zie Artikel 5.
Voor leden van Weefnetwerk geldt in sommige gevallen een aangepaste prijs. Bij aanvang van een cursus of andere activiteit kan controle van lidmaatschap plaatsvinden. Bij gebleken misbruik (iemand is geen lid van Weefnetwerk maar maakt wel gebruik van de prijs voor Weefnetwerk leden) kan de betreffende persoon de toegang tot de cursus of de activiteit ontzegd worden. Restitutie van de voor de cursus of de activiteit gedane betaling is dan niet mogelijk.

De aangepaste prijs geldt alleen als men op de uiterste inschrijfdatum van een cursus lid is van Weefnetwerk en dit gedurende de hele cursus is.

Artikel 4: Annulering activiteiten met uitzondering van cursussen
Annulering van de inschrijving voor een activiteit is mogelijk tot 1 maand voor de startdatum van de activiteit. Er vindt dan 100% restitutie plaats.
De annulering moet worden opgegeven via penningmeester@weefnetwerk.nl onder vermelding van het lidnummer, naam, postcode en naam van de activiteit. Tot 14 dagen voor het evenement geldt een restitutie van 50% van het inschrijfgeld. Na die datum wordt er niets meer vergoed tenzij men hier gegronde redenen voor kan aanvoeren. Dit laatste wordt ter beoordeling aan het bestuur voorgelegd.
Weefnetwerk kan een evenement annuleren als er omstandigheden zijn die dit verplichten. Het inschrijfgeld wordt dan voor 100% gerestitueerd.

Artikel 5: Annulering van cursussen
De organisatie behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen op de sluitingsdatum van de inschrijving voor de cursus.
Na de sluitingsdatum hoort de inschrijver of de cursus doorgaat of wordt de inschrijver benaderd over verdere afwikkeling.
Bij annulering door Weefnetwerk wordt het inschrijfgeld teruggestort.
Bij annulering door de inschrijver gelden de volgende regels:
Afmelden voor de sluitingsdatum 100% restitutie.
Afmelden na de sluitingsdatum en er staat iemand op de reservelijst of men regelt zelf een vervanger geeft recht op 100 % restitutie.
Afmelden na de sluitingsdatum. Geen recht op restitutie.
De afmelding vindt plaats door het versturen van een mail aan penningmeester@weefnetwerk.nl.
Ook hier geldt dat, indien men geen recht heeft op restitutie, eventuele redenen voor afmelding ter beoordeling worden voorgelegd aan het bestuur.
Weefnetwerk kan een cursus annuleren als er omstandigheden zijn die dit verplichten. Het inschrijfgeld wordt dan voor 100% gerestitueerd.

Artikel 6. Lid worden van Weefnetwerk
Bij lid worden wordt de eerste keer afgerekend via de webwinkel. Wordt niet opgezegd voor 1 december van het lopende jaar dan wordt het lidmaatschap stilzwijgend steeds met een jaar verlengd totdat opzegging plaats vindt, wederom voor 1 december van het lopende jaar.

Het volgende contributiejaar krijgt men begin januari een betalingsverzoek waarna men zelf dient te betalen via een overschrijving voor 1 februari van het nieuwe verenigingsjaar. Ook instellen van automatische incasso is dan mogelijk. Neem daarvoor contact op met ledenadministratie@weefnetwerk.nl.

Artikel 7: Privacy
Weefnetwerk volgt bij gebruik van persoonsgegevens de AVG.
 De persoonsgegevens worden gebruikt voor zover nodig voor de activiteit of de cursus en om de inschrijver te informeren over het verloop van de inschrijving.

Artikel 8: Totstandkoming inschrijving
Bij het plaatsen van een inschrijving, bevestigt de inschrijver dat hij of zij de voorwaarden van Weefnetwerk gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.

Artikel 9: Akkoord
Ieder, die zich via het inschrijvingsformulier, gevolgd door de betaling heeft aangemeld voor een activiteit, cursus of lidmaatschap van Weefnetwerk, geeft aan de algemene voorwaarden gelezen te hebben en gaat met deze akkoord.