Skip to main content

Cursussen onder beheer van WEEFNETWERK

Voor de eerste keer een cursus onder beheer van WEEFNETWERK aanbieden?

Als je voor de eerste keer een cursus onder beheer van WEEFNETWERK wilt uitvoeren zal je een akkoord moeten hebben van de commissie opleidingen. Je kunt hiervoor contact opnemen met een lid van de commissie opleidingen. Ook kan je een mail sturen naar cursus@weefnetwerk.nl.

Docenten die kunnen aantonen de materie waarover zij cursus willen geven goed te beheersen en beschikken over voldoende didactische kwaliteiten, zullen al snel een “go” krijgen.

Voldoe je (nog) niet, dan krijg je advies over hoe het hiaat op te lossen. Zo kunnen bijvoorbeeld aspirantdocenten die geen of nauwelijks ervaring meelopen met ervaren docenten.

Kunnen alle cursussen onder beheer van WEEFNETWERK plaatsvinden?

In beginsel kunnen alle weefcursussen en weef-gerelateerde cursussen onder beheer van WEEFNETWERK aangeboden worden.

Mag ik ook WON-cursussen aanbieden?

WON staat voor Weef Opleiding Nederland. De volgende cursussen zou je als WON-cursussen kunnen beschouwen omdat deze samen de input geven aan een cursist om alle criteria voor WON-Leerling af te tekenen.

 • Basiscursus getouwweven
 • Basisbindingen op vier schachten
 • Blok- en groepsinrijgingen op vier schachten
 • Dubbelweven op vier schachten

Iedere docent mag deze cursussen geven. Echter niet alle docenten mogen iets van de criteria-lijst van WON aftekenen. Lees hier alles over welke docent wat mag aftekenen.

Werkafspraken

Locatie regelen

De locatie wordt door de docent geregeld. Je maakt zelf alle afspraken met de locatie.

Wijs is om af te spreken met de locatiebeheerder dat je kostenloos tot ongeveer 2,5 week voor aanvang van de cursus kunt annuleren. Gaat een cursus niet door, vanwege te weinig cursisten, dan kan je de locatiekosten namelijk niet declareren.

Door een begroting te maken kan je zien of de kosten van de locatie passen binnen de mogelijkheden. Zie hieronder bij kostenoverzicht.

Als de locatieprijs niet inclusief koffie en thee is, maak je hier aanvullende afspraken voor. De cursusprijs is inclusief koffie en thee.

Vind je het lastig om een locatie te regelen of heb je hier vragen over? Je kunt sparren met collega-docenten of contact opnemen met de cursuscoördinator.

Kostenoverzicht maken
WEEFNETWERK wil zo goed mogelijk omgaan met het geld van de leden. Dit betekent dan ook dat de insteek voor de cursussen is dat deze in beginsel kostenneutraal moeten zijn indien deze aangeboden worden aan 6 cursisten die lid zijn van WEEFNETWERK.

Vind je het lastig om een begroting te maken, dan kan je hier een format voor de begroting downloaden. Alleen de lichtgele velden kunnen ingevuld worden.

Je zult snel zien onder het resultaat of de cursus positief of negatief is. Als je bij een negatief resultaat de kosten niet verder naar beneden kunt brengen, overleg dan met de cursus-coördinator. Er zijn mogelijk meer opties dan dat je in eerste instantie denkt.

En hoe zit het dan bij de cursussen waarbij het minimumaantal cursisten lager mag zijn dan 6 cursisten? Ook dan moet de cursus bij 6 cursisten in beginsel rendabel zijn. Dat je in de praktijk minder cursisten mag hebben, betekent meestal dat er geld bij moet. Het bedrag dat hiervoor nodig is, wordt jaarlijks begroot.
Cursus aanmelden

Een cursus meldt je het beste vier tot negen maanden voor aanvang van de cursus aan. De praktijk laat zien dat onder de cursussen die korter dan 4 maanden in de webwinkel staan het vaakst niet doorgaan.

Als je een akkoord hebt gekregen voor het kostenoverzicht, kan je een cursus hier aanmelden.

Kies het formulier voor cursussen onder beheer van WEEFNETWERK. Heeft de cursus al eerder in de webwinkel gestaan, dan kan je volstaan met alleen het doorgeven van de wijzigingen in deel 2 van het formulier. Vaak betreft dit alleen:

 • de data en de tijden
 • de locatie
 • de foto als illustratie

Vul deel 2 van het formulier nauwkeurig in. Niet alle docenten zijn gemakkelijk te bereiken en dan is het fijn om vooraf al enkele dingen te weten.

Wat gebeurt er na de aanmelding van de cursus?
 • Je cursus-aanmelding gaat naar de cursuscoördinator.
 • De cursuscoördinator geeft de cursus een code en voegt evt. de voor de cursus geldende standaard zinnen toe.
 • De cursuscoördinator stuurt de gecompleteerde cursus-melding naar webmaster@weefnetwerk.
 • De webmaster plaats de cursus in de webshop.
 • Cursisten kunnen tot uiterlijk 1 maand voor aanvang van de cursus met volledige restitutie annuleren. Daarna is dit niet meer mogelijk. Wel kan de cursist tot de uiterste inschrijfdatum op zoek gaan naar een vervanger. Zie hiervoor de algemene voorwaarden.
 • Drie weken voor aanvang van de cursus moet het minimum aantal cursisten ingeschreven zijn.
  • De docent ontvangt de namen, mailadressen en voor zover bekend de telefoonnummers van de ingeschreven cursisten van de cursuscoördinator. Ook ontvangt de docent de link voor de evaluatie.
  • Zijn er onvoldoende cursisten, dan annuleert de cursuscoördinator de cursus en informeert hier de docent en de cursisten over. De cursuscoördinator zorgt voor terugstorting van de cursusgelden.
 • Uiterlijk twee weken voor aanvang van de cursus zorgt de docent dat de cursisten nadere informatie ontvangen.
 • Tot en met de uiterste inschrijfdatum kunnen cursisten inschrijven. Bij iedere aanmelding vanaf drie weken voor aanvang wordt de docent geïnformeerd, waarna de docent zorgt voor nadere informatie aan de cursist.
 • De cursus blijft t/m de 1e dag van de cursus zichtbaar in de webwinkel.
Kan ik zelf ook zien of er aanmeldingen voor mijn cursus zijn?

Via de webwinkel kan je zelf simpel realtime zien of er aanmeldingen voor je cursus zijn. 
•    Klik op je cursus
•    Klik op opties
•    Kies voor lid of geen lid en klik daarop
•    Vervolgens zie je hoeveel open plekken er nog zijn.

In onderstaand voorbeeld geldt dat het maximaal aantal cursisten voor deze cursus 6 is. Er zijn nog 2 op voorraad. Dus 6 – 2 = 4 inschrijvingen. 

Verplichte onderwerpen tijdens een cursus

Er zijn twee onderwerpen die de docent altijd in een cursus aan de orde moet stellen t.w.:

 • Weef Opleiding Nederland
 • Evaluatie

Weef Opleiding Nederland ook wel WON genoemd

Van jou als docent wordt verwacht dat je in grote lijnen op de hoogte bent van Weef Opleiding Nederland en hiervoor cursisten enthousiasmeert. Alles over WON is hier te lezen. Zijn er dingen niet duidelijk of heb je andere vragen of opmerkingen over WON, dan kan je contactopnemen met weefopleidingnederland@weefnetwerk.nl

Evaluatie

In ieder geval maak je in je laatste cursusbijeenkomst aan de cursisten duidelijk dat het invullen van de evaluatie van groot belang is voor de kwaliteit van de docenten en de cursussen. Drie weken voor aanvang van de cursus ontvangt je een link naar de evaluatie. De docent zorgt dat de cursisten deze link krijgen en vraagt hen om de evaluatie binnen één week na afloop van de cursus in te vullen.

Evaluatie

Zoals je bij de verplichte onderwerpen tijdens een cursus hebt kunnen lezen, is het de bedoeling dat iedere cursus die onder beheer van WEEFNETWERK plaatsvindt geëvalueerd wordt.

Twee weken na afloop van de cursus ontvangt je bij voldoende evaluaties een overzicht van alle gegeven antwoorden van cursisten. Bij weinig reacties wordt je gevraagd om de cursisten nogmaals te benaderen met het verzoek om de evaluaties in te vullen.

Als je naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie wilt reageren, dan kan dit naar cursus@weenetwerk.nl.

2x per jaar worden de evaluatieuitkomsten besproken in de commissie opleidingen.

Declareren

Cursus voorbij? Dan graag zo snel mogelijk alles met betrekking tot de cursus in één keer te declareren. Plaats bij je declaratie geen declaraties die niets met de cursus te maken hebben.

Declareren door een declaratieformulier of een factuur + kopieën van evt. bonnen/facturen te sturen naar cursus@weefnetwerk.nl

De cursuscoördinator controleert de factuur aan de hand van het kostenoverzicht en bij een akkoord wordt deze doorgezonden naar de penningmeester. Deze zorgt dat het bedrag binnen een maand op je rekening staat.

Weefgetouw van WEEFNETWERK huren

Wie kunnen een getouw huren?

Leden die een basiscursus getouwweven volgen kunnen een getouw huren.

Voor het huren van een getouw zijn twee mogelijkheden:

 • Docent of locatie verhuurt zelf getouwen. De cursist kan rechtstreeks contact met docent of locatie opnemen.
 • Voor de cursussen waarvoor de docent/locatie geen getouwen in de verhuur hebben, kunnen weefgetouwen van WEEFNETWERK gehuurd worden.
Hoe kan een getouw gehuurd worden?

Bij de basiscursussen getouwweven in de webwinkel waarbij een getouw van WEEFNETWERK gehuurd kunnen worden staat een verwijzing naar “huren van een weefgetouw”. De cursist kan tegelijk bij het inschrijven voor een cursus een weefgetouw huren.

Om welk soort weefgetouw gaat het en wat zijn de prijzen?

WEEFNETWERK is in het bezit van 15 Louët Erica 4 schachtsgetouwen van 30 cm breed. Bij de huur wordt 50 euro borg gevraagd. De kosten voor de huur zijn 15 euro per maand.

Hoe lang mag een cursist een getouw huren?

De standaard huurperiode duurt vanaf de eerste t/m de laaste les van van de basiscursus getouwweven. De huurprijs die in de webwinkel gevraagd wordt is gebaseerd op deze periode.

In een aantal gevallen wil de cursist het getouw graag langer huren.

 • Check bij cursus@weefnetwerk.nl of dit mogelijk is en tot wanneer uiterlijk de verlengde huur mogelijk is.

Daarna kan je met de cursist overleggen tot wanneer hij/zij binnen dit termijn het getouw wil huren. De verlengde huur wordt vervolgens in de webwinkel besteld en betaald.

Wat is de werkwijze bij de verhuur van de weefgetouwen?
 • De planning van de basiscursussen getouwweven waarbij WEEFNETWERK-getouwen nodig zijn, wordt afgestemd op het aantal verhuurbare getouwen. Concreet betekent dit dat er 3 cursussen met WEEFNETWERK-getouwen tegelijkertijd plaats kunnen vinden. Hier geldt dat de drie cursussen die het eerst gemeld worden plaats kunnen vinden.
 • Drie weken voor aanvang van de cursus
  • ontvang je de namen van de cursisten die een getouw gehuurd hebben.
  • worden zonodig afspraken gemaakt over hoe er op de eerste cursusdag voldoende getouwen bij jou aanwezig zijn.
 • Ter voorbereiding op de uitgifte van de getouwen download je het contract. Deze vul je in met de gegevens van de cursist, het nummer van het getouw en de huurperiode (1e t/m laatste cursusdag)
 • Afhankelijk van je persoonlijke voorkeuren kan je vervolgens:
  • De getouwen uitgeven op de 1e cursusdag (dan moet je zelf de getouwen meenemen naar de cursuslocatie)
  • Met de cursisten (allemaal of met alleen de cursisten die bij jou in de buurt wonen) wanneer ze het getouw bij jou komen ophalen.
 • Na ondertekening van het contract, maak je hiervan een foto. Controleer of de tekst op de foto goed te lezen is. Deze foto’s stuur je naar cursus@weefnetwerk.nl
 • Op de laatste dag van de verhuur neem je het getouw weer. Je controleert nauwkeurig of alles compleet en werkend is. Daarna vul je het innameformulier in. Het innameformulier vind je op pagina 2 onder het contract.
 • Na ondertekening van het innameformulier, maak je hiervan een foto. Controleer of de tekst op de foto goed te lezen is. Deze foto’s stuur je naar cursus@weefnetwerk.nl. In de mail waaraan je deze foto’s toevoegt vermeld je gebreken en/of tekortkoming aan de getouwen + de naam van de huurder. Dit om te voorkomen dat iedere foto apart bestudeerd moet worden voor het terugbetalen of verrekenen van de borg.
 • De cursuscoördinator zorgt voor het terugstorten van de borg.